همه دست به دسته هم دادن که پولهای منو حيف و ميل کنن! الان همکارام مجبورم کردن , رفتم پنج تا بستنی خريدم .هر چيم گفتن هوا سرده, الان ناهار خورديم, فايده نداشت و می گفتن "خودت گفتی که بستنی حسه خوشبختی و تحريک ميکنه و هميشه می چسبه " انقدرم از همشون شيرينی و ناهار به دلايله مختلف گرفتم که هيجوری نمی شد در برم از زيرش .آخه من نمی فهمم شرط بندی سره نتيجه بازی پرسپوليس و استقلال به ما چه که من بخاطرش باختنم بايد بستنی بدم. يکی ديگه بد بازی می کنه, می بازه , يکی ديگه خوشحال ميشه که تيمش برنده شده ,بعد من پولمو خرج کنم , بستنی بدم ؟! همکارم ميگه برای جلوگيری از تجديده اين اتفاق بايد تيمم و عوض کنم اما  حتما شنيدين که ميگن : آدم کارش و عوض ميکنه خونه اش و عوض می کنه , ماشينش و عوض ميکنه اما تيمش و چي؟ (  يهو لهجه ام مثه قرائتی شد  )هيچ وقت عوض نمی کنه.