من يه چيزی برام خيلی جالب شده . آدم يه وقتايی يه پسرهايی و می بينه و فکر ميکنه اين پسر خيلی موقعيت و شرايطش خوبه و با توجه به اون آدم فکر ميکنه که اگه يه روزی دوست دختر يا زن حالا يا هر چی پيدا کنه حتما چه چيزيه.يعنی آدم با توجه به امتيازاتش فکر ميکنه که کسی و پيدا ميکنه که اقلا يا از خودش بهتره خيلی يا مساويش.چون اين  تو اکثر دخترها وجود داره يعنی طرفه مقابلشون يا ازشون خيلی بهتره حالا يا تو همه چی يا فقط تو بعضی فيلدها اما در کل امتيازات طرف مقابلشون يا مساويشونه يا بيشتر اما من کمتر پسری و ديدم که اينجوری باشه.

حالا چرا؟دليلش چيه؟شايد پسرها به اين چيزها توجه ندارن و فقط دختره بايد دلشون و ببره همين.  حالاديگه به اين کار ندارن که  از چه طبقه ای و فرهنگ اش چيه و تيپ اينجوريه و  ... هر چی باشه براشون فرقی نداره .

اما  دخترها به نظرم  خيلی جدی تر برخورد می کنن ... 

شايد چون انقدر پسر زياده که, دخترها حق انتخاب دارن ,اما پسرها ,چون تعداده دخترها خيلی کمه  براشون , هر چی قسمتشون ميشه,  شده ديگه

نمی دونم اما خيلی دلم ميخواست می فهميدم دليلش چيه .