آذ‌ر مبارک

امروز صبح به مناسبت شروع اين ماهه عزيز يه صبحونه عالی خودم و مهمون کردم . صبح بيدارشدم از تو فريزر يه تيکه نان در آوردم روش چند تا تيکه کالباس گذاشتم و روی اونم پنير پيتزا ريختم و گذاشتم تو مکرويو . به به جاتون خالی اما الان احساس می کنم , يه گاو کامل ميل فرمودم

ديروز دعاهام همه مستجاب شد و وقتی رفتم سر کلاس ديدم به جای آقای پرگاريان يه خانمه و توضيح داد که چون معلممون امروز کار داشت اين خانم به  جاش اومده . خيلی خوب و به جا بود اين حرکت معلمم :))

بعد هم يه ربع زودتر تعطيلمون کرد .

منم اومدم خونه و کلاه صورتی و که داشتم از مامانم ياد می گرفتم که ببافم و گرفتم دستم و انقدر بافتم که تموم شد . حالا اين هفته با کلاه صورتی بافته نازنين ميرم اسکی  خودم  که خيلی ازش خوشم اومد .هم از رنگ کامواش هم از بافتش ;)