وااااای بعد ازاينکه ديروز نهاونديا ن اعلام کردکه رياست بورس و قبول نمی کنه کلی خوشحال شدم که انقدر خوب  برخورد کرد و چون از قبل باهاش جدی حرف نزده بودن زيربار نرفت و مقام و قدرت وسوسه اش نکرد .اما همه خوشحاليم امروز به باد رفت!!!

آقای صالح آبادی با بيست و هفت سال سن به اين مقام رسيد.

در اين که اين سن بهترين سن شکی نيست .

اما می خوام بدونم واقعا کار به اين حساسی احتياج به تجربه اجرايی و تخصصی نداره؟ حالا تحصيلات و اطلاعات کاری و بی خيال می شيم .!