آخ جون چه خوبه رسيديم به آخره هفته . اما با چه سرعتی  

اصلا باورم نميشه سه ماه ديگه مونده تا سال ۸۴ ام تموم شه !! ميدونم که باورم بشه يا نشه خيلی تو اصل موضوع فرقی نداره .پس مجبورم قبولش کنم و باهاش کنار بيام.

فردا صبح قراره با سه تا از دوستام بريم اسکی. ديروز تو راديو هواشناسی اعلام کرد که از سه شنبه عصری ناپايداری و بارندگی و سرما شروع ميشه , حالا هنوز که سه شنبه عصر نشده ,  اميدوارم تا فردا شب هم همين روند ادامه پيدا کنه و ما بتونيم فردا تو يه هوای آفتابی اسکی کنيم.