شنبه ۱۲ آذر تا سه شنبه ۱۵ آذر نمايشگاه ايران پلاست و فراموش نکنين.

مکان هم که نمايشگاه بين المللی تهرانه.