ديشب توسط برخی از دوستان فهميدم , ازاونجايی که من يه دزد بلافطره و کلاهبردار حرفه ای هستم , ميشه از راه وبلاگم خوب پيگيری کرد و ردم و پيدا کرد تا به موقع دستگير شم :)) بابا عجب دوستايی واقعا"  آدم لذت ميبره .