آخی دو روز به بچه ام سر نزدم .آخه از بس که اين دو روز نمايشگاه ازم انرژی گرفت . بعد هم که ديشب مامان بزرگم اومد و خلاصه حسابی از همه جا بيخبرم اين دو روز .

فعلا شب بخير تا فردا :)