ديروز رفتم کلاس خدا رحم کرده بود , چون می خواستم کتاب بخرم يه کم پول بيشتر گذاشته بودم تو کيفم . پونزده هزار تومن  پول کتاب شد . والا من با اين سن و سال تا حالا کلاسه اينجوری نديدم.من نميدونم اين کلاس چه فرقی با بقيه داره. اگه ديدين چند وقت ديگه من دارم انگيليسی می نويسم فکر نکنين کلاس ميذارم يا دچاره غرب زدگی شدم ها. اين اثراته کلاسه ;) 

/ 0 نظر / 2 بازدید