پنج شنبه به دعوت يکی از دوستام , رفتم نمايشگاه دوسالانه کاريکاتور تو فرهنگ سرای صبا , کنار سينما فلسطين .

ساعت ده رسيديم  و يه بيست دقيقه ای دنبال جای پارک گشتيم و آخرش دل به دريا زدم و  تو يه جای توقف مطلقا" ممنوع که يه ده بيست تا ماشين پارک کرده بودن , پارک کردم و رفتيم . خود فرهنگسرا را دوست داشتم . يه دونه ازين خونه های قديمی بود که باز سازی اش کرده بودن.

قسمت اولش که کاريکاتور هنرپيشه های سينمايی بود , به نظر من خيلی جالب نبود , اما باز قسمت سالمندانش بهتر بود. تو نمايشگاه من به اين نتيجه رسيدم که کاريکاتور لهستانی ها رو از همه بيشتر دوست داشتم . چون راحت آدم می شد منظوره کاريکاتور و فهميد اما يه کارايی بود که از بس گنگ بود منظور که حتما احتياج به يه مفسر و مترجم داشت .

/ 0 نظر / 2 بازدید