به به يه مژده به آدمايه شکمو

سر پارک وی شعبه دوم Hot Chocolate باز شده .32.gif

ديروز بعد از کلاس من و شيرين رفتيم .خيلی هم چسبيد فکر کنين خسته بعد از کار و کلاس و سرما و ...اوم به به جای همه خالی .

تازه صاحبشم يه آدمه معروف بود سيروس دين محمدی.خيلی هم قيافه و تيپش بهتر از زمانه فوتباليستيش بود. يعنع با لباس های معمولی بهتر از لباسه فوتبال بود.

چقدم عروسک های خوشگل داشت .خدايکی پيدا شه بره واسه من هی ازونجا خريد کنه ;)

 

/ 0 نظر / 2 بازدید