اين داروهای بی حسی ديشب کلی اثر کرد بهم و وقتی داشتم ميومدم خونه با همون دهن يه وری رفتم و يه رنگ مو  خريدم و تا رسيدم خونه بعد از کلی قربون صدقه رفتن مامانم , راضی اش کردم و خلاصه موهامو رنگ کردم و يه تنوع حسابی ايجاد شد .

بی خود نمی گن که : مشکی رنگه عشقه ;)

/ 1 نظر / 2 بازدید
poemnet

سلام . خوب مبارکه . منظورم رنگ موهاته . مشکی کردی ؟ مطمئنم که بهت مياد . مشکی يه جذبه و زيبايی خاصی به آدما ميده . اميدوارم که زندگيت سياه نباشه مو قشنگ .