تو روزنامه همشهری نوشته بود که آلوده ترين نقاط ميدان  تجريش و ميدان آزادی و فاطمی هست . اين و که خوندم ياد اون تابلوی سر فاطمی افتادم که وضعيت آلودگی هوا رو نشون ميده اما جالب اينکه من هميشه همه عناصرش و در حد مجاز ديدم که نشون ميده و هيچ وقت هيچ کدوم از مجاز بالاتر هم نبوده چه برسه به خطرناک و اضطراری :)) حالا دليلش چيه نمی دونم .شايد اونم بيچاره از بس دود خورده از کار افتاده

/ 1 نظر / 2 بازدید
leila

والله چه عرض کنم .. توی اين شهر چی درسته که تابلوی سر فاطمی درست باشه !!اما جدی جدی هوا آلوده است نازنين جان شما هم مواظب خودت باش و تا می تنی کمتر نفس بکش !