اينم منظره اتاقم تو يه روزه پاييزيه بارونی :)

 

پاييز چه زيباست

پاييزه دو چشم تو چه زيباست

مهتاب زده تاج

سر کاج

پاشويه پر از برگ خزان ديدهء سبز است ......

/ 0 نظر / 2 بازدید