آقای علی کردان پس از استیضاح از وزارت کشور عزل شد.خیلی دام براش سوخت .نع اینکه نمی دونم چه کار ها نکرده ها! دلم از این می سوزه که بین این همه یقه این یک نفر و گرفتن.مثل اینه که خونت تو یه کوچه ورود ممنوعه. روزی ده بار با ماشین هایی روبه رو میشی که دارن خلاف میان . خیلی هاشون با پرویی نه تنها به رو خودشونم نمیارن که خلاف کردن بلکه با پرویی و قلدری مجبورتم می کنن که دنده عقب  بری تا راه باز شه و به کارت برسی. خیلی وقت ها شده به ضررت شده و یکی از این هایی که قانون براش اصلا معنی نداره و به چشمشون نمیاد می زنن به ماشین و آینه اشم میشکنن. تو هر روز این ماجرا ها رو میبینی و تقریبا بهش عادت می کنی.اصلا بعضی وقت ها به خودتم شک می کنی که آیا هنوز هم اون تابلوی ورود ممنوع هست سر کوچه و این همه ماشین میاد! شاید برداشتن . روزها می گذره و تو این و قبول می کنی و می پذیری که تابلو سر جاشه و همه ندیده میگیرنش با سرعت میان حق تقدم دارم و .......اما یه روز صبح که میای تو کوچه میبینی یه پلیس میاد و یه ماشین که خلاف کرده رو نگه داشته مدارکش و میگیره متوقفش می کنه و به راننده اش اجازه ادامه حرکت نمی ده و ماشینشم میفرسته پارکینگ.اصلا دلت خنک میشه؟؟!!!

نع آدم فقط دلش میسوزه میگه آخی بیچاره !

نمی دونم این چندمین وزیره این کابینه است که عوض شد. شنیدم که ٢١ آبان هم قراره وزیره کشاورزی استیضاح بشه .سوال

/ 0 نظر / 5 بازدید