امروز يه ربع زود رسيدم سره کار . همش هم تقصيره بابام بود که می خواست بره دنباله مامان بزرگ و بابا بزرگم .اونوقت زورش به من رسيد و بی خودی يه ربع بهم ضرر زد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
هندونه

حتما صحبت کن اين يه ربعی که زود رسيديو تو اضافه کاريت حساب کنن که خيلی ضرر نکنی .. هرچی باشه يه آدامس خرسی ميشه خريد با پولش !‌