بليط کنسرت شجريان تو بازار سياه , صد هزار تومان معامله شده!!!!

يعنی واقعا اينقدر ارزش داره؟؟ پسر همکارم ساعت دوازده شب رفته تو صف که فردا صبح ساعت ده بليط ميفروشن بهش برسه!

آخه اين کارا واسه چيه؟ همه چيز تو اين مملکت بايد برعکس باشه. همه جا خواننده ها خودشون و می کشن و به در و ديوار ميزنن و با تبليغات از مردم دعوت می کنن که خواهش ميکنيم ما کنسرت داريم تشريف بيارين . اونوقت اينجا‌بايد اقلا بيست هزار تا صد هزار تومان پول بدهند و کلی اعصاب خوردی و تو صف وايسادن و اين زرنگ بازی کنه و اون يکی بپره جلو و همه اينها رو تحمل کنن  واسه ۲ ساعت تفريح ! ( از نظر  کسايی که دوست دارن صدای شجريان ) . حتما اون دو ساعت انقدر لذت داره . بيخود نيست که آقای شجريان هم انقدر ناز ميکنه و اول يه شش ماه غر ميزنه به در و ديوار و ميگه ديگه تصميم ندارم کنسرت تو ايران برگزار کنم , بعد يهو سه ماه بعد , سه شب به فکره برگزاريه کنسرت ميوفته .

/ 0 نظر / 2 بازدید