وای ما پنج شنبه ششب مهمون داشتيم .از جمعه داريم غذاهای مونده از مهمونی و می خوريم . يه سری رفته تو فريزر,  يه عالمشم خورديم ,اما صبح که رفتم تو يخچال تاناهارمو بردارم ,فهميدم  که احتمالا تا جمعه هفته ديگه برنامه غذا همينجوريه.

/ 0 نظر / 2 بازدید