۵.۹ ريشتر تو جزيره قشم زلزله اومده :(  فعلا هم سه تا کشته داشته .

قشم زلزله بياد حتما يه چيزی مثله سونامی ميشه نه؟

الان که اين و از راديو فردا شنيدم ياده يه چيزی افتادم .

ديشب سارا بدون جوراب داشت راه می رفت بعد رسيد به يه جايی که لوله های شوفاژ رد شده بود و حسابی گرم بود. بعد با تعجب و ترس يهو گفت وای اينجا گرمه . بياين, دست بزنين , ما هم گفتيم آره بابا می دونيم , تازه بيا اين طرف تر گرمتر هم هست و يه کم سر کارش گذاشتم تا  بابام براش گفت که دليلش چيه .

اونم با دقت گوش کرد اما خيلی نفهميد و قبول نکردو يه کم ديگه فکر کرد و بعد گفت : همه ميگن تهران رو خط زلزله است , اما خونه شما رو خط آتش فشانه فکر کنم .:))

/ 1 نظر / 2 بازدید
شادونه

اگه از رو خط آتش فشان هم رد نشده باشه خونتون که توش يه آتش فشان اونم ازنوع بیدارش که هست:))