امشب چهارمین ماهگرد ازدواج من و رضا و دوازدهمین سالگرد عروسی نگار و سی سی 08.gif

اونها روز پنجمین روز  ، دومین ماه از شروع سال 76 گذشته  ازدواج کردن و ما روز پنجم از دومین ماه مونده به آخر سال 86 ازدواج کردیم . 04.gif113.gif

/ 1 نظر / 6 بازدید
زهرا

مبارک باشه خانومی. خوشبخت باشید[بغل]