دارا جون یه کتاب داستان داره که اسم یکی از شخصیت هاش هست:خارخاری خارپشته!

چند روزه حسابی باهاش همذات پنداری میکنم و مثل جوجه تیغی یا همون خارخاری خارپشته محبوب دارا درحال پرتاب تیغم.بدون استثنا بدون هرگونه تبعیض به صورت درهم هر کسی دوروورمه از پرتاب تیغام فیض میبرهناراحتشایدمال هواست!نمیدونم اما من همیشه هوای سرد و برفی منجمدم میکنه یا به سمت پرتاب تیغ هدایت میشمقهر

/ 0 نظر / 21 بازدید