امروز اصلا حوصله کار کردن ندارما. من فکر ميکنم Single Task  ام يعنی فقط هر روز می تونم حوصلهء يه کاری و داشته باشم .

امروز ديرم اومدم سرکار  ۹.۵ , اینجا بودم .آخه صبح قبل ازاينکه آماده شم و صبحونه بخورم نگار اومد خونمون و من و اونم وقتی ميوفتيم به حرف ديگه خدا ميدونه کی تموم ميشه .امروزم آخه داشت تعريف می کرد به سارا گفتن خودتون و تو پنج خط تعريف کنين.

اونم نوشته : من دختری هستم هشت ساله . کپل هستم نه لاغر . قد بلندم. نه کوتاه . چشم سبز دارم و موهای زيتانی 18.gif اخلاقم را نمی دانم اما مادرم خوش اخلاق است . ... ..

چقد دلم بچگی خواست .

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید