شکسپیر میگه: اگر تمام شب برا ی از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها را هم از دست خواهی داد. واقعا که واقعا113.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید