هفته پیش متاسفانه رزا منتظمی در سن هشتاد و هفت سالگی در گذشت.روحش شاد.کتابش به نظر من مرجع خیلی خوبی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید
ناراحت کردن دوستان ،آشنایان و نزدیکان شما در کوتاهترین زمان با راست ترین و منطقی ترین گفتمان این تنها در ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 7 بازدید
بهمن 90
6 پست
آبان 88
6 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
9 پست
مهر 87
10 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
7 پست
اسفند 86
18 پست
بهمن 86
14 پست
دی 86
11 پست
آذر 86
14 پست
آبان 86
26 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
25 پست
تیر 86
10 پست
خرداد 86
12 پست
اسفند 85
19 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
15 پست
شهریور 85
17 پست
مرداد 85
37 پست
تیر 85
63 پست
خرداد 85
89 پست
اسفند 84
58 پست
بهمن 84
52 پست
دی 84
48 پست
آذر 84
63 پست
آبان 84
38 پست
شجریان
1 پست
صراحی
1 پست
شهناز
1 پست
چین
1 پست
المپیک
1 پست
پکن
1 پست
بیجینگ
1 پست