آخ آخ سه روزه اينجا هيچی ننوشتم .

امروزم از صبح داشتم يه سردردی داشتم که خدا ميدونه .مثه اين ميگرنی ها نور می خورد به چشمم اذيت ميشد.اما ناها ر خوردم و برگشتم بهتر شد. شايد ماله گشنگی بود. نملدي ;)

 

/ 0 نظر / 2 بازدید