/ 2 نظر / 2 بازدید
علیرضا

اين از يادداشت خالی گداشتنت... اون از ۹:۳۰ خوابيدنت! (: چه خبره؟! خوبی؟!

هندونه

فکر کنم تو اسکی زمين خورده مخش تاب برداشته !‌