شنیده ها حاکی از آن است که چند روز پیش نیروی انتظامی با قصد ایجاد امنیت اجتماعی و از آنجا که کوچه و خیابان در امنیت کامل به سر میبرد و شما هیچ دزد و معتاد و آدم بدی نمیبینید که جرات عرض اندام داشته باشد ، بازررسی از شرکت ها رو شروع کرده و در بازدید از شرکت تاژ کلی آبرو ریزی بار اومده و تعداد زیادی از پرسنل مجبور به تعهد دادن شدن . شرکت ما هم از دیروز بهمون اطلاع دادن که باید از حجاب برتر مینی ژوپ یعنی مقنعه استفاده کنیم :(( حالا تو گرما و تابستون دیگه صندل و شال و روسری و بی جورابی و کفش بیش از سه سانتی متر قدغن شده!:((

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
آرمان آرام

پوزش می طلبم شاعر بی تربیت تشریف داشته اند! یا من سواتم نمیده یا غلط انشایی اتفاق افتاده یا اشتبه تایپی بوده یا لپی بوده یا...می فرماید: همه جای ایران خلای منست!